Mức lương hưởng trợ cấp thất nghiệp là mức lương trung bình hay mức lương cuối cùng

Ngày hỏi:24/07/2013

Em làm Công ty thứ nhất từ tháng 10/2010 đến tháng 01/2011 và có đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng lúc nghỉ việc, em không làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, em làm ở Công ty thứ hai từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013 và có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy khi em nghỉ ở Công ty thứ hai thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu và có được cộng dồn không? Mức lương hưởng là mức lương trung bình hay mức lương cuối cùng ? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp của em có thời gian làm việc ở 02 công ty sẽ được cộng dồn để tính thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Em tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 36 tháng, sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng của 06 tháng liền kề ở Công ty thứ hai trước khi thất nghiệp.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn