Mức lương trả cho người lao động

Ngày hỏi:20/01/2015

Mức lương ghi trên hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo nhưng tổng tiền lương người lao động nhận trong tháng vẫn cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Trả lương như vậy có sai với quy định pháp luật không?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 15, Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Theo đó, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 90, Bộ luật Lao động.

   Căn cứ theo Khoản 3, Điều 50, Bộ luật Lao động, trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

   Như vậy, mặc dù tổng tiền lương người lao động nhận trong tháng cao hơn mức lương tối thiểu vùng nhưng mức lương được ghi trên hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, chiếu theo quy định đã viện dẫn ở trên, đã vi phạm pháp luật lao động. Phần nội dung hợp đồng lao động quy định về mức lương bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn