Mức phạt công ty bao nhiêu khi trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người lao động?

Ngày hỏi:11/09/2019

Nếu công ty chỉ trả lương cho công nhân bằng mức lương tối thiểu vùng mà nhà nước quy định. Vậy cho hỏi công ty trả lương cho công nhân như vậy có đúng không? Nếu không thì công ty sẽ bị xử phạt như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng, cụ thể như sau:

   => Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

   - Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

   - Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

   Nếu công ty trả lương NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề với mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng thì trái quy định pháp luật.

   Căn cứ vào Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP việc xử phạt đối với hành vi của công ty trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người lao động, cụ thể như sau:

   => Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

   - Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   - Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   - Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

   Trên đây là mức phạt đối với hành vi của công ty trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người lao động.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn