Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Tìm hiểu quy định về trình tự và thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hôi. Cụ thể: Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
   (ảnh minh họa)
  • Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-BTC về sửa đổi Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   STT

   Nội dung

   Mức thu

   (đồng/lần)

   2

   Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   2.1

   Trường hợp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện

   a

   Đối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   20.500.000

   b

   Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   6.500.000

   2.2

   Trường hợp do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện

   a

   Đối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   1.200.000

   b

   Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   500.000

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn