Mức phụ cấp của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 7/2019

Ngày hỏi:02/08/2019

Tôi được biết theo quy định hiện hành là Đại biểu Hội đồng nhân dân không có lương mà có phụ cấp hoạt động hàng tháng. Vậy Ban biên tập cho hỏi mức phụ cấp của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 7/2019 được tính như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức phụ cấp của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 7/2019 được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư này:

   Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

   Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

   =

   Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

   x

   Hệ số hoạt động phí theo quy định

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn