Mức phụ cấp của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:03/01/2019

Tôi thì quan tâm đến phụ cấp của các cán bộ Trung ương nên khi biết được lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 01/7/2019, tôi có thắc mắc muốn hỏi như sau: Phụ cấp của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự từ ngày áp dụng mức lương cơ sở mới sẽ được quy định như thế nào? Xin chân thành cảm ơn 

Minh Tùng - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 13/2012/TT-BTP quy định chi tiết chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định số 14/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành thì hệ số phụ cấp của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự được quy định như sau:

   - Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, II: 0,40 => Phụ cấp sẽ là: 596.000 đồng.

   - TP thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc Hà Nội, quận thuộc TP Hồ Chí Minh: 0,35 => Phụ cấp sẽ là: 521.500 đồng.

   - Huyện, thị xã và các quận còn lại: 0,35 => Phụ cấp sẽ là: 521.500 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức phụ cấp của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2012/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn