Mức phụ cấp của Phó Chủ tịch đoàn thể Trung ương từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:20/12/2018

Có vấn đề này liên quan đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ tôi muốn hỏi, cụ thể là kể từ ngày áp dụng mức lương cơ sở mới thì phụ cấp của Phó Chủ tịch đoàn thể Trung ương là bao nhiêu? Văn bản nào quy định vấn đề này?

Hồng Hạnh (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo quy định tại Bảng 3 (Số thứ tự 2) Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành thì hệ số để tính phụ cấp của Phó Chủ tịch đoàn thể Trung ương là 1,25.

   Từ các quy định nêu trên, mức phụ cấp của Phó Chủ tịch đoàn thể Trung ương từ ngày 01/7/2019 sẽ là: 1.862.500 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức phụ cấp của Phó Chủ tịch đoàn thể Trung ương từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn