Mức phụ cấp của Phó Trưởng ban chuyên trách Đảng ủy khối từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi là kế toán trong một đơn vị nhà nước, tôi có được biết là lương cơ sở sẽ tăng từ năm sau. Khi lương cơ sở tăng thì phụ cấp của Phó Trưởng ban chuyên trách Đảng ủy khối sẽ là bao nhiêu? Vấn đề này tôi mới vào làm nên chưa nắm rõ lắm, mong Ban biên tập giải thích 

Quốc (0901***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo Bảng 4 (Số thứ tự 14) Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành thì hệ số để tính phụ cấp của Phó Trưởng ban chuyên trách Đảng ủy khối được quy định như sau:

   - Đô thị loại đặc biệt Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: 0,25 => Phụ cấp sẽ là: 372.500 đồng.

   - Đô thị loại I, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương còn lại: 0,20 => Phụ cấp sẽ là: 298.000 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức phụ cấp của Phó Trưởng ban chuyên trách Đảng ủy khối từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn