Mức phụ cấp của Phó trưởng khoa, phó trưởng ban (phòng) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:25/12/2018

Tôi có thắc mắc liên quan đến lương, phụ cấp mong anh chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là mức phụ cấp của Phó trưởng khoa, phó trưởng ban (phòng) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày áp dụng lương cơ sở mới trong năm 2019 sẽ là bao nhiêu?

Hiền Minh (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo quy định tại Mục I Bảng 6 Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành thì hệ số để tính phụ cấp của Phó trưởng khoa, phó trưởng ban (phòng) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là 0,5. (hệ số này được sửa đổi bởi Điểm b (Số thứ tự 2) Khoản 5 Điều 1 Quyết định 275-QĐ/TW năm 2009)

   Từ các quy định nêu trên, mức phụ cấp của Phó trưởng khoa, phó trưởng ban (phòng) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/7/2019 sẽ là 745.000 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức phụ cấp của Phó trưởng khoa, phó trưởng ban (phòng) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn