Mức phụ cấp của Trưởng ban công tác mặt trận kiêm Thôn đội trưởng từ 01/07/2019

Ngày hỏi:10/05/2019

Hiện tại tôi đang là trưởng ban công tác mặt trận và kiêm thôn đội trưởng , Tôi muốn hỏi hiện tại hưởng phụ cấp bao nhiêu và sau ngày 01 tháng 07 năm 2019 theo nghị định 34 của chính phủ. Tôi hưởng phụ cấp bao nhiêu ? Xin cảm ơn!

hailinh1966@icloud.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Đối với phụ cấp Trưởng ban Công tác mặt trận như sau:

   Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP bổ sung Điều 14a Nghị định 92/2009/NĐ-CP như sau:

   "1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

   2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

   Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở."

   Theo đó, mức khoán phụ cấp cụ thể như sau:

   Trước ngày 01/07/2019: Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng => Mức khoán phụ cấp bằng: 1.390.000 x 3 = 4.170.000 đồng.

   Từ ngày 01/07/2019: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng => Mức khoán phụ cấp bằng: 1.490.000 x 3 = 4.470.000 đồng

   Lưu ý: đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Mức phụ cấp Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

   Mức phụ cấp trên được Ngân sách nhà nước khoán quỹ thực hiện phụ cấp cho 03 người như phân tích ở trên. Trường hợp, bạn giữ chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thì mức phụ cấp của bạn là được phân chia theo quỹ trên.

   - Đối với phụ cấp thôn đội trưởng:

   Tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định như sau:

   "2. Thôn đội trưởng được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng tối thiểu bằng 0,5 mức lương cơ sở và chi trả theo tháng."

   Căn cứ quy định đã trích dẫn trên đây thì mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số 0,5.

   Trước ngày 01/07/2019: Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng => Mức phụ cấp bằng: 695.000 đồng.

   Từ ngày 01/07/2019: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng => Mức phụ cấp bằng: 745.000 đồng

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn