Mức phụ cấp khi kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của nhà trường?

Ngày hỏi:24/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, công tác tại trường học mà phụ trách thêm công tác thủ quỹ của nhà trường thì được hưởng mức phụ cấp bao nhiêu? 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ cơ quan, đơn vị tại Tiết d Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   Thủ quỹ cơ quan, đơn vị nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 4, hệ số 0,1.

   => Như vậy, nếu bạn kiêm nhiệm thêm công tác thủ quỹ của cơ quan đơn vị thì sẽ được hưởng hệ số 0.1 mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở tại thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng. Do vậy bạn sẽ được hưởng 149.000 đồng/ tháng.

   Nhưng tại Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định:

   Đối với trường phổ thông chưa có viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Không bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác kế toán.

   => Như vậy, chỉ được bố trí viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường kiêm nhiệm công tác văn thư. Không được bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác kế toán

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn