Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên trường chuyên biệt từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:26/07/2019

Công tác trong lĩnh vực giáo dục, tôi được biết theo quy định thì khi mức lương cơ sở thay đổi, mức phụ cấp đối với các ngành nghề cũng được thay đổi. Vậy 1/7 mức lương cơ sở được tăng lên thì mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên trường chuyên biệt từ ngày 01/7/2019 là bao nhiêu?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên trường chuyên biệt từ ngày 01/7/2019
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Thì mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

   Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên trường chuyên biệt được quy định tại Tiết b Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt được hưởng phụ cấp trách nhiệm mức 2, hệ số là 0,3.

   Như vậy từ ngày 01/7/2019 thì mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên trường chuyên biệt là 447.000 đồng/ tháng.

   Trên đây là tư vấn về mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên trường chuyên biệt từ ngày 01/7/2019.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn