Mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:26/07/2019

Tôi hiện đang tìm hiểu về mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia từ ngày 01/7/2019 là bao nhiêu? 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Thì mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

   Mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia từ ngày 01/7/2019 được quy định tại Tiết c Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   Trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia được hưởng phụ cấp mức 3, hệ số 0,2.

   Như vậy từ ngày 01/7/2019 mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia 298.000 đồng.

   Trên đây là tư vấn về mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia từ ngày 01/7/2019.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn