Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được nhân theo hệ số lương của đơn vị?

Ngày hỏi:11/05/2020

Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được nhân đôi theo Hệ số lương của đơn vị? Vì đơn vị mình ăn lương gấp 2 lần lương cơ bản.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được nhân theo hệ số lương của đơn vị?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 2 Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 quy định:

   Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

   Văn phòng cấp uỷ mỗi cấp có trách nhiệm chi trả phụ cấp đối với các đồng chí cấp uỷ viên cấp đó (theo kỳ họp).

   Như vậy, Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được tính theo hệ số 0,3 mức lương tối thiểu. Do đó, không được nhân đôi theo hệ số lương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn