Mức tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Ngày hỏi:23/12/2011

Mức tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Ngày 10/6/2010, Bộ đã ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thực hiện dự án sử dụng vốn Nhà nước.

   Theo đó, căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu công việc, quy mô, tính chất quan trọng và địa bàn của dự án để xác định mức tiền lương cụ thể đối với từng chức danh tư vấn song không vượt quá mức lương quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH.

   Mức tiền lương quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này là mức chi trọn gói, đã bao gồm các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại thuế theo quy định hiện hành.

   Ngoài ra, các chi phí khác phục vụ hoạt động của dự án (bao gồm chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc…) được thực hiện theo khoản 2, Điều 50 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn