Mức trần tiền môi giới đi xuất khẩu lao động

Ngày hỏi:02/01/2020

Em tôi có ý định đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, nhưng bên môi giới yêu cần tiền môi giới là 300 triệu đồng trên người. Vậy cho hỏi pháp luật có quy định cụ thể mức tiền môi giới này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định mức trần đối với tiền môi giới xuất khẩu lao động, cụ thể như sau:

   "Mức trần tiền môi giới cho các thị trường không vượt quá một tháng lương/người lao động cho một năm hợp đồng. Trường hợp do yêu cầu của thị trường đòi hỏi mức tiền môi giới cao hơn mức trần quy định thì doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cụ thể mức tiền môi giới cho phù hợp sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính."

   Như vậy, mức trần đối với tiền môi giới xuất khẩu lao động không vượt quá một tháng lương/người lao động cho một năm hợp đồng.

   Tùy vào hợp đồng cá nhân giữa các người lao động và bên nhận lao động ở nước ngoài thì mức trần tối đa với tiền môi giới sẽ khác nhau.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn