Mức trích tiền trợ cấp từ quỹ lương cơ bản

Từ năm 2009 doanh nghiệp có được phép trích tiền trợ cấp thôi việc từ 1-3% tổng quỹ lương cơ bản hay không?

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • Tại Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP hướng dẫn về việc Doanh nghiệp có nghĩa vụ trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động (đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động; Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.) Nguồn kinh phí trả cho “Trợ cấp thôi việc” tính vào Chi phí (TK 642). Thời gian làm việc là từ 12 tháng trở lên sau đó, nếu từ 1 tháng đến 6 tháng thì làm tròn thành 6 tháng, trên 6 tháng thì làm tròn thành 1 năm. Mức trợ cấp là mỗi năm làm việc thì được hưởng ½ tháng lương và phụ cấp (nếu có).

   Tuy nhiên, tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 thì từ 01/01/2009, việc tính trợ cấp thôi việc không áp dụng nữa vì doanh nghiệp đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Bảo hiểm thất nghiệp trích 2%, trong đó Trích từ quỹ lương của công nhân viên 1%, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty 1%).

   Như vậy, từ năm 2009 doanh nghiệp không được phép trích tiền trợ cấp thôi việc từ 1-3% tổng quỹ lương cơ bản.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quỹ lương cơ bản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn