Muốn nhận trợ cấp khi nghỉ việc có được không?

Ngày hỏi:28/06/2015

Em tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 1 năm 2 tháng và đã nghỉ việc hơn 1 năm. Bây giờ em muốn nhận trợ cấp có được không? Được bao nhiêu? Tiền lương hàng tháng của em cố định là 2.415.000 đ.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng BHXH một lần: Người lao động sau 12 tháng nghỉ việc, nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

   Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như sau: Nếu nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

   Như vậy, thời gian tham gia BHXH của bạn là 1 năm 2 tháng (tính tròn 1 năm). Số tiền hưởng BHXH một lần của bạn là: 2.415.000 x 1,5= 3.622.500 đ.

   Bạn nên liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố nơi cư trú để làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn