Muốn tiếp tục 'cống hiến' ở tuổi 50 thì có được chấm dứt HĐLĐ?

Tôi là lao động nữ, HĐLĐ không xác định thời hạn, năm nay 50 tuổi, có thời gian công tác và tham gia BHXH hơn 20 năm và có thời gian làm nghề nặng nhọc độc hại (gác chắn đường ngang tại tỉnh Ninh Thuận) là gần 20 năm. Đến tuổi 50, công ty thông báo chấm dứt HĐLĐ với tôi theo khoản 4 điều 36 và khoản 2 điều 187 Bộ Luật Lao động vì đủ điều kiện nghỉ hưu. Tôi có nguyện vọng làm đến tuổi 55 vì tôi vẫn đảm bảo sức khỏe làm việc nhưng công ty không đồng ý, công ty cho tôi nghỉ phép năm 2014, trong thời gian tôi đang nghỉ phép thì công ty quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Tôi muốn biết việc công ty ban hành quyết định chấm dứt HĐLĐ với tôi khi tôi 50 tuổi có đúng quy định pháp luật không khi tôi còn có nhu cầu làm việc?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này” là trường hợp chấm dứt HĐLĐ.
   Khoản 1, 2 Điều 187 BLLĐ 2012 quy định:
   “1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
   2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.”
   Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:
   “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.”
   Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế, cho thấy trường hợp của bạn có
   - Hơn 20 năm tham gia BHXH bắt buộc;
   - Gần 20 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
   Theo đó, bạn có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu. Việc công ty giải quyết quyền lợi cho bạn được nghỉ hưu là đúng quy định của pháp luật lao động.
   Khoản 3 Điều 167 BLLĐ 2012 quy định: “3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.”
   Nếu bạn vẫn mong muốn được làm việc tiếp, bạn căn cứ theo Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi.1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn