Nâng, hạ bậc lương Doanh nghiệp

Ngày hỏi:14/04/2014

Xin chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi, theo Điều 125 Bộ Luật lao động năm 2012 thì thời gian kéo dài nâng lương không quá 06 tháng, vậy hạ bậc lương có đúng với Luật không? Hợp đồng lao động thời vụ đúng ký mấy lần trong cùng 1 năm đối với 1 người lao động? Tôi xin cảm ơn Luật sư!

  • Điều 125 Bộ luật lao động quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động như sau;

   1. Khiển trách.

   2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

   3. Sa thải.

   Như vậy, Luật không quy định hạ bậc lương là hình thức xừ lý kỷ luật lao động nhé bạn.

   Điều 22 Bộ luật lao động quy định loại hợp đồng lao động như sau:

   1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

   Như vậy, nếu hợp đồng mùa vụ hết hạn nhưng ngươi lao động vẫn làm việc thì trong thời gian 30 ngày ngày kể từ ngày hết hạn, hai bên phải giao kết lại hợp đồng lao động và nếu hết thơi hạn này mà hai bên ko giao kết hợp đồng lao động thỉ hợp đồng cũ trở thành hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng.

   Tuy nhiên, trương hợp hợp đồng mùa vụ kết thúc và hai bên thỏa thuận ký tiếp hợp đồng lao động là mùa vụ thì pháp luật chưa quy định số lần ký hợp đồng mùa vụ trong năm nhé bạn


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn