Nếu không trúng tuyển công chức thi thời gian nâng bậc lương như thế nào?

Ngày hỏi:04/09/2014
Tôi học xong Bác sỹ nội trú về công tác tại Đà Nẵng theo chính sách thu hút nhân lực của thành phố. Một năm sau tôi thi tuyển công chức viên chức, vậy thời gian nâng bậc lượng của tôi phải tính thêm thời gian tập sự là 9 tháng đúng hay sai? Nếu tôi không trúng tuyển công chức thi thời gian nâng bậc lương của tôi như thế nào? Vì hiện tại thoiwg gian nâng bậc lương của tôi phải kéo dài thêm 9 tháng!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 20, Mục VI, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 29/4/2012 của Chính phủ về thực hiện chế độ tập sự đối với người trúng tuyển viên chức các ĐVSN và quy định tại Khoản 1, Điều 22, Mục VI, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 29/4/2012 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự, khi trúng tuyển viên chức nếu chưa có thời gian công tác đóng BHXH tương ứng với thời gian thực hiện chế độ tập sự của ngạch được tuyển dụng đều phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định hiện hành. Đối với trường hợp được tuyển dụng vào chức danh bác sĩ, thời gian thực hiện chế độ tập sự là 09 tháng, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm hoàn thành chế độ tập sự, thử việc, được bổ nhiệm vào ngạch (chức danh viên chức).

   Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Chương IV, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố, đối tượng theo chính sách thu hút được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm. Chế độ tập sự và chế độ bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định của Luật viên chức nên đối tượng thu hút được cơ quan đơn vị chi trả 15% và thực hiện đóng BHXH 85% (đã có văn bản thống nhất giữa UBND thành phố và BHXH thành phố Đà Nẵng).

   Trường hợp của ông nếu không trúng tuyển viên chức thì có thể thực hiện chế độ thử việc 02 tháng theo quy định của Bộ Luật lao động và tính nâng lương lần sau khi hoàn thành chế độ thử việc nhưng nếu sau này trúng tuyển viên chức thì tiếp tục phải trừ thêm 07 tháng tập sự để đủ thời gian thực hiện chế độ tập sự của Luật viên chức.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn