Nếu có sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bắt buộc phải ký phụ lục lao động?

Ngày hỏi:11/08/2021

Xin hỗ trợ vấn đề là: Nếu có sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì bắt buộc phải ký phụ lục lao động có đúng không? Vì nội dung sửa đổi khá nhiều, nên tôi muốn ký hợp đồng mới có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nếu có sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bắt buộc phải ký phụ lục lao động?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Bộ luật lao động 2019 quy định về sửa đổi, bổ sung thực hiện hợp đồng như sau:

   - Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

   - Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

   Như vậy, các thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Do đó, bạn có thể giao kết hợp đồng lao động mới mà không cần ký phụ lục hợp đồng theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn