Nếu người lao động mất mà không có nuôi dưỡng ai thì giải quyết như thế nào

Ngày hỏi:26/11/2014

Tôi có 1 vấn đề về trưởng hợp hưởng chế độ tuất. (người này đã đóng BHXH trên 15 năm) Theo quy định điều 64 khoản 1a về đối tưởng hưởng tuất hàng tháng (nhân thân được thưởng): nếu người mất đã đóng BHXH đủ 15 năm. Điều 65: mỗi nhân thân được hưởng mức 50% mức lương tối thiểu chung. Căn cứ vào 2 điều trên tôi muốn hỏi những ý sau đây: 1. Nếu người lao động mất mà không có nuôi dưỡng ai thì giải quyết như thế nào=> số tiền tuất đó sẽ ra sao. 2. Nếu người lao động mất chỉ còn có 1 thân nhân là cha già (khoảng gần 90 tuổi) => thì có thể giải quyết cho thân nhân này hưởng 1 lần hay không.  Mình thấy người cha già đã gần 90 thì sống đâu được bao nhiêu lâu nữa mà mức hưởng có 50% thì sao mà đủ sống => nên không biết trường hợp này nên giải quyết ra sao.

  • 1/ Theo quy định bạn đã trích dẫn thì nếu người mất ko có nhân thân nào phải nuôi dưỡng thì cơ quan chức năng khỏi phải chi trả chế độ vì có ai thuộc diện chi trả đâu mà phải trả. 2/ Tiền chế độ hiện nay chỉ phần nào đáp ứng thực tế chứ ko thể thỏa mãn 100% được.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn