Ngành, nghề đặc thù trước khi nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày từ 1/1/2021?

Ngày hỏi:25/02/2020

Theo điểm d khoản 2 Điều 36 của Bộ Luật lao động 2019 có ghi một số ngành, nghề, công việc đặc thù khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì thời hạn báo trước theo quy định của Chính phủ là bao nhiêu ngày?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

   a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

   c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

   d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

   Như vậy, theo quy định trên thì đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Vấn đề này bạn cần trình bày rõ lĩnh vực, ngành nghề nào thì mới có thể tư vấn chính xác được, do mỗi lĩnh vực sẽ có quy định khác nhau.

   Ví dụ: Đối với lĩnh vực giáo dục, theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thì đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo trước nếu muốn chấm dứt hợp đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn