Nghỉ chế độ khi con ốm đau

Ngày hỏi:23/12/2011
Tôi và chồng tôi đều làm việc ở công ty trong khu công nghiệp, với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Chúng tôi có con nhỏ 5 tuổi. Thời gian này cháu bị bệnh phải nằm viện hơn hai tuần, sau khi về nhà cháu vẫn yếu, tôi phải xin nghỉ việc để chăm sóc cháu. Xin hỏi nếu tôi không thể xin nghỉ thêm được thì chồng tôi có thể nghỉ để trông cháu thay tôi được không và chế độ tiền lương được tính thế nào? (Hà Thị Thu – Cam Lâm)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân.

   Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ con ốm đau nói trên đây.

   Trường hợp con chị 5 tuổi nên thời gian chị được hưởng chế độ khi con ốm đau tối đa là mười lăm ngày làm việc. Nếu cháu chưa khỏi bệnh thì chồng chị cũng được hưởng chế độ với thời gian không quá mười lăm ngày làm việc.

   Người lao động hưởng chế độ ốm đau trong số ngày quy định nói trên đây với mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn