Nghỉ không lương 01 tháng có phải đóng đoàn phí công đoàn?

Ngày hỏi:04/03/2019

Xin cho hỏi: Tôi có xin công ty nghỉ không hưởng lương hết tháng 03/2019, tôi cũng hiện đang là đoàn viên công đoàn trong công ty. Vậy xin cho hỏi trong tháng 03/2019 tôi có phải đóng đoàn phí công đoàn hay không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Công đoàn 2012 thì tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

   - Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

   - Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

   - Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

   - Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

   Theo quy định tại Điều lệ công đoàn Việt Nam 2013 thì đoàn viên công đoàn hằng tháng có trách nhiệm đóng đoàn phí công đoàn bằng một phần trăm (1%) tiền lương.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì đoàn viên công đoàn có trách nhiệm đóng đoàn phí công đoàn theo quy định của pháp luật. Mức đóng đoàn phí công đoàn hằng tháng bằng 1% tiền lương của đoàn viên công đoàn. Tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 thì đoàn viên công đoàn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải đóng đoàn phí:

   - Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí;

   - Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp đoàn viên công đoàn nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương thì không phải đóng đoàn phí trong thời gian đó.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn là đoàn viên công đoàn, nhưng bạn nghỉ việc không hưởng lương hết tháng 03/2019, nên bạn không phải đóng đoàn phí công đoàn trong tháng 03/2019.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn