Nghỉ việc đối với người ký hợp đồng không xác định thời hạn

Ngày hỏi:19/11/2018

Tôi làm việc theo hợp đồng không thời hạn và tôi đã đóng BHXH được 10 năm rồi. Bây giờ vì điều kiện sức khỏe không tốt để làm công việc cũ nên tôi đã nhiều lần xin nghỉ nhưng không được duyệt. Tôi muốn nghỉ và lấy sổ bảo hiểm thì phải làm như thế nào?

Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau:

   Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   Như vậy, nếu muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì bạn phải báo cho công ty trước 45 ngày. Đối với loại hợp đồng không xác định thời hạn thì chỉ cần tuân thủ quy định về thời gian báo trước mà không cần có căn cứ đơn phương như hợp đồng xác định thời hạn.

   Về vấn đề lấy sổ bảo hiểm:

   Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo Điều 47 của Bộ Luật này:

   1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   ...

   Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng thì công ty có trách nhiệm trả lại sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết các quyền lợi khác cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng không xác định thời hạn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn