Nghỉ việc không báo trước sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:20/05/2019

Cho tôi hỏi, với những trường hợp người lao động nghỉ việc không báo trước cho công ty biết thì sẽ bị xử phạt với mức phạt bao nhiêu? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, có quy định:

   - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

   + Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

   + Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

   + Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   => Theo như quy định trên, thì đối với các loại hợp đồng khác nhau -> thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động khi người lao động nghỉ việc cũng khác nhau. Nhưng trách nhiệm báo trước cho người sử dụng lao động là bắt buộc.

   Tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012, có quy định về việc xử lý đối với hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật của người lao động:

   - Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

   - Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

   - Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động.

   => Như vậy, theo quy định trên thì khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động, thì người lao động đó có trách nhiệm phải bồi thường cho người sử dụng lao động 1/2 tiền lương tháng theo trong hợp đồng (nếu công ty yêu cầu). Bên cạnh đó bạn phải bồi thường số tiền lương của những ngày mà bạn có trách nhiệm báo trước nhưng bạn đã không thực hiện. Và bạn cũng có thể phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty (nếu công ty yêu cầu).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn