Nghỉ việc vẫn được hưởng nguyên lương khi nào?

Ngày hỏi:20/10/2015
Gia đình tôi mới có người mất. Vì phải chuẩn bị nhiều công việc nên tôi đã xin nghỉ phép 7 ngày. Đề nghị Luật sư tư vấn: Trong trường hợp của tôi, tôi nghỉ phép như vậy có được hưởng nguyên lương không? (Hoàng Mạnh – Hà Nội)

  Nội dung này được Luật gia Dư Hồng Nhung- Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định pháp luật để anh tham khảo như sau:

   Bộ luật lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định:

   “Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương:
   Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.” (điểm c khoản 1 Điều 116)

   “Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”(khoản 3 Điều 116)

   “Nghỉ hằng năm:
   Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
   a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
   b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
   c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành” (khoản 1 Điều 111)

   “ Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động” (khoản 2 Điều 111)

   Như vậy, anh chỉ được nghỉ 03 (ba) ngày vẫn được hưởng nguyên lương khi người
   mất thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 116 BLLĐ (Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết). Nhưng anh có thể nghỉ phép 7 (bảy) ngày mà vẫn được hưởng nguyên lương khi anh xin nghỉ phép năm (phép năm chưa sử dụng và anh có đủ 12 tháng làm việc tại công ty) quy định tại khoản 1 Điều 111 BLLĐ. Việc anh được nghỉ phép năm hay không sẽ do ngươi sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 111 BLLĐ.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn