Ngừng chế độ thu hút và giảm lương?

Ngày hỏi:15/07/2015

Năm 2014 em đi làm theo diện thu hút của thành phố, nay thành phố ngừng phụ cấp hàng tháng và lương của em giờ chỉ còn 85% lương cơ bản ( trước đây là 100% lương mặc dù em chua vào biên chế). vậy xin cho hỏi em bây h ko còn thuộc diện thu hút và cũng ko hưởng chế độ lương nhu biên chế nhu ban đầu nữa phải không ạ?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 13100-QĐ/TU về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 13100).

   Tại mục 6.2 quy định: “Từ ngày 30/6/2015, dừng việc hỗ trợ hàng theo: Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND thành phố; Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND; … Riêng những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ nêu trên thì thành phố chi trả một lần phụ cấp tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015, nhưng không quá 60 tháng”.

   Như vậy, kể từ ngày 30/6/2015 sẽ dừng việc hỗ trợ hàng tháng đối với các đối tượng thu hút.

   Các chế độ ưu đãi khác theo quy định tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND vẫn được thực hiện (như “được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm”). Trong trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi, ông/bà có thể liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua địa chỉ email snv@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại 0511.3822.085 (Phòng Công chức, viên chức) để được xem xét giải quyết.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn