Người cử đi học về không làm được việc có bồi hoàn chi phí đào tạo không?

Ngày hỏi:12/12/2019

Cho tôi hỏi: Nếu người được cử đi học nhưng khi về làm việc tại công ty mà không làm được việc xảy ra nhiều sai sót trong công việc, vậy có phải bồi hoàn các chi phí đào tạo cho công ty không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động 2012 quy định việc người lao động trả lại chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động chi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc trong hợp đồng đào tạo có nội dụng bồi hoàn.

   Như vậy, khi người được cử đi học về làm việc không được việc nếu hợp đồng có thoản thuận về điều khoản bồi hoàn khi không làm được việc thì NLĐ phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho người lao động.

   Còn nếu, hợp đồng đào tạo không có nội dung này thì người lao động được cử đi đó không phải bồi hoàn chi phí đào tạo khi không làm được việc.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn