Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng chưa hết tuổi lao động và tiền trợ cấp

Những người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng chưa hết tuổi lao động có được hưởng trợ cấp theo Quyết định 613/2010 của Thủ tướng không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 16 ngày 1/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định 613/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động:
   Những người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 1/7/2010 chưa hết tuổi lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng người lao động hết tuổi lao động.
   Trường hợp trong hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động chỉ ghi năm sinh mà không ghi ngày, tháng sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh làm căn cứ để xác định thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng.
   Ví dụ Bà Nguyễn Thị B sinh tháng 7/1956, có thời gian công tác thực tế 15 năm 6 tháng (thời gian công tác quy đổi là 15 năm 6 tháng), nghỉ việc hưởng trợ cấp MSLĐ từ tháng 9/1992 đến tháng 6/2000 hết thời hạn hưởng trợ cấp. Bà B được hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/8/2011 (tháng 7/2011 là tháng bà B hết tuổi lao động).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn