Người đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng và chế độ tử tuất

Người đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng, khi chết chế độ tử tuất được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng, khi chết:
   - Nếu có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hàng tháng, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
   - Nếu không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hàng tháng, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng mức trợ cấp đang hưởng trước khi chết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn