Người ký hợp đồng lao động có được bổ nhiệm làm phó phòng, trưởng phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Ngày hỏi:31/01/2020

Cho mình hỏi: Người ký hợp đồng lao động có được bổ nhiệm làm phó phòng, trưởng phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định:

   Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau:

   a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

   b) Những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

   c) Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

   Như vậy, đối với chức danh là trưởng phòng, phó phòng sẽ được xếp vào người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ do đó không được ký hợp đồng lao động mà phải vào biên chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn