Người làm công tác bảo trợ xã hội ở cấp nào được thù lao?

Ngày hỏi:10/12/2015
Bà Nguyễn Thị Thanh (tỉnh Bình Phước) hỏi: Mức thù lao 500.000 đồng cho một người trực tiếp thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội là trả cho người làm công tác này ở cấp xã hay cấp huyện?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì Chủ tịch UBND huyện căn cứ vào số lượng đối tượng thụ hưởng, điều kiện địa lý của từng xã quy định đơn vị đảm nhiệm chi trả, số lượng người làm công tác chi trả.

   Thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội là 500.000 đồng/người/tháng và tối đa 2 người/xã, phường, thị trấn. Mức chi này chi trực tiếp cho cán bộ thực hiện chi trả và cán bộ cấp nào thực hiện thì chi cho cấp đó.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn