Người lao động cao tuổi có được kí hợp đồng lao động?

Ngày hỏi:18/11/2015
Bác tôi đang làm việc cho một công ty về may mặc và sắp đến tuổi nghỉ hưu.Vậy xin hỏi luật sư bác tôi có thể ký tiếp hợp đồng lao động mới với công ty được không và ký trong thời hạn bao lâu? Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào? Linh Giang – Hải Dương

  Nội dung này được Luật gia Phan Thùy Dung - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Phan Thùy Dung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
   Trả lời: Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để chị tham khảo, như sau:

   Theo Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về sử dụng người lao động cao tuổi

   Sử dụng người lao động cao tuổi:

   “1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.
   2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.
   3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
   4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.” (Điều 167)

   Theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động với người cao tuổi:

   Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi:
   “1. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
   2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.”(Điều 6)

   Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động:
   “Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại
   luật Lao động.” (Điều 5)

   Như vậy, theo quy định của pháp luật nếu công ty có nhu cầu sử dụng và bác vẫn còn đủ sức khỏe thì hai bên có thể thoả thuận để giao kết hợp đồng lao động mới. Pháp luật hiện hành không quy định giới hạn về loại hợp đồng ký kết với người lao động cao tuổi. Hợp đồng có thể được chấm dứt nếu người lao động cao tuổi không còn đủ sức khỏe hoặc người sử dụng lao động không còn nhu cầu sử dụng. Ngoài quyền lợi được hưởng theo chế độ hưu trí người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp đồng.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn