Người lao động chết do tai nạn lao động trong thời gian thử việc có được bồi thường không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Nhờ tư vấn trường hợp người lao động chết do tai nạn lao động trong thời gian thử việc có được người sử dụng lao động bồi thường hay không? Nếu có thì mức bồi thường là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4, 5 Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động như sau:

   Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

   - Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

   - Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

   Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

   Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động trong thời gian thử việc, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người sử dụng lao động cũng không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nên người lao động sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động từ cơ quan bảo hiểm xã hội.

   Do vậy, trường hợp người lao động chết do bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của họ gây ra thì người sử dụng lao động phải bồi thường cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động ít nhất 30 tháng tiền lương đồng thời chi trả toàn bộ chi phí y tế theo quy định tại Điểm c Khoản 2 và Điểm b Khoản 4 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015.

   Nếu do lỗi của người lao động thì người sử dụng lao động cũng phải trợ cấp cho thân nhân người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn