Người lao động có được đánh giá, xếp loại hàng năm không?

Ngày hỏi:03/04/2021

Đối với cán bộ công chức, viên chức hàng năm được cơ quan đơn vị đánh giá xếp loại; còn đối với người lao động trong công ty hàng năm có đánh giá xếp loại hay không? Dựa trên văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Qua rà soát quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn, hiện nay pháp luật không có quy định về việc đánh giá, xếp loại người lao động hàng năm. Vấn đề đánh giá, xếp loại người lao động tại mỗi công ty là vấn đề nội bộ, thực hiện theo quy chế của từng công ty nên pháp luật không can thiệp.
   Do đó căn cứ vào tình hình thực tế về hoạt động sản xuất mà các công ty có thể tự xây dựng các tiêu chí, cách thức đánh giá người lao động của công ty mình.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn