Người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận lương không?

Ngày hỏi:13/12/2019

Hiện nay tại Bộ luật Lao động 2012 không có quy định cụ thể về việc ủy quyền nhận lương. Vậy mình muốn biết người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận lương không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 96 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

   ...

   Hiện nay, tại Bộ luật 2012 không có một quy định cụ thể nào về việc người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận lương hay không? Xét về mặt bản chất thì quan hệ lao động là sự thỏa thuận, do đó nếu như người sử dụng lao đồng đồng ý thì việc ủy quyền này có thể được thực hiện.

   Với sự ra đời của Bộ luật Lao động 2019 thì từ ngày 1/1/2021 nội dung này chính thức được ghi nhận.

   Tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ: "... Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp".

   Như vậy, kể từ 1/1/2021 thì trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì có thể ủy quyền cho người khác nhận lương. Đây là một trong những nội dung mới mà Bộ luật Lao động 2012 trước đó chưa được quy định cụ thể trong luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn