Người lao động có phải hoàn trả tiền thưởng khi nghỉ việc

Ngày hỏi:01/04/2014

Vừa qua, công ty tôi làm việc có ra thông báo về việc thưởng cuối năm 2013, trong đó có yêu cầu nhân viên hoàn trả tiền thưởng nếu nghỉ việc sau khi nhận thưởng. Quý báo vui lòng tư vấn giúp là quy định như vậy có phù hợp với Luật Lao động hay không? Nếu nhân viên muốn chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong tháng 4.2014 thì làm như thế nào trong trường hợp này

  Nội dung này được Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty TNHH Luật Đức An tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo BLLĐ 2012 tại Điều 103. Tiền thưởng.

   1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) thưởng cho người lao động (NLĐ) căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.
   2. Quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
   Tiền thưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Điều này có nghĩa là NSDLĐ được quyền chủ động, tự nguyện trả thưởng cho NLĐ căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mức độ hoàn thành công việc của NLĐ và không bắt buộc phải trả thưởng khi doanh nghiệp làm ăn không có lãi. Tuy nhiên, nếu trong HĐLĐ có thỏa thuận về thưởng và mức độ thưởng tết, NSDLĐ phải có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận này.
   Như vậy, trường hợp bạn hỏi phải căn cứ vào quy định trong TƯLĐTT và HĐLĐ. Nếu trong hợp đồng đã thỏa thuận về tiền thưởng thì NSDLĐ phải thực hiện theo đúng hợp đồng.
   - Việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ là quyền của NLĐ, tuy nhiên phải đáp ứng điều kiện về nội dung chấm dứt và thời gian báo trước quy định tại Điều 37- BLLĐ 2012:
   Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ
   2. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoản 1 điều này, NLĐ phải báo cho NSDLĐ biết trước:
   b) Ít nhất 30 ngày nếu là HĐLĐ xác định thời hạn; ít nhất 3 ngày làm việc nếu là HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 điều này;
   3. NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho NSDLĐ biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của bộ luật này.
   - Khi chấm dứt HĐLĐ đúng quy định pháp luật, bạn sẽ được thanh toán các quyền lợi theo quy định tại Điều 47 BLLĐ và không phải hoàn trả lại khoản tiền thưởng đã nhận, vì đây là khoản thưởng của năm 2013 do công ty đã thỏa thuận thưởng cho NLĐ.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn