Người lao động làm thất thoát tài sản thì bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:13/12/2018

Để chạy doanh số một nhân viên cửa hàng tôi đã tự ý cho khách thiếu nợ 2 triệu đồng có viết giấy hẹn thanh toán, tuy nhiên đến hẹn khách không trả, nay công ty có quyền trừ lương nhân viên để bù lại tiền thất thoát không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

   Ngoài ra, Khoản 1 Điều 101 Bộ luật này có quy định: Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động...

   Như vậy, khi làm thất thoát tài sản công ty thì người lao động có trách nhiệm bồi thường, trong trường hợp này công ty sẽ không khấu trừ lương vì bản thân người lao động không thuộc trường hợp làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn