Người lao động nhận lương khoán được trả lương ra sao khi đi làm vào ngày nghỉ tết?

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi đi làm và được trả lương theo hình thức khoán theo khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành công việc. Vậy trường hợp tôi đi làm vào ngày nghỉ tết để hoàn thành công việc của công ty cho kịp tiến độ thời gian thì có được trả thêm tiền lương hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

   Trong đó:

   - Trả lương theo thời gian: Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ;

   - Trả lương theo sản phẩm: Tiền lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

   - Trả lương khoán: Tiền lương khoán được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

   Như vậy: Về bản chất công việc nhận lương theo thười gian, nhận lương theo sản phẩm căn cứ vào thời gian thực tế, số lượng công việc thực tế của người lao động và buộc người lao động có phải làm thêm giờ hay không để hoàn thành công việc; còn công việc nhận lương khoán là căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành để khoán cho người lao động một khoản tiền lương nhất định để người lao động hoàn thành công việc trong một thời hạn nhất định được giao, mà không bắt buộc người lao động có phải làm thêm hay không để hoàn thành công việc.

   Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 97 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

   "Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

   1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

   a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

   b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

   c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người lao động đi làm thêm giờ thì được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Do vậy, trường hợp người lao động làm việc nhận lương khoán thì không thuộc đối tượng áp dụng tại quy định này.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn được trả lương theo hình thức khoán theo khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành công việc. Và phải đi làm vào ngày nghỉ tết để hoàn thành công việc của công ty cho kịp tiến độ thời gian thì không được hưởng lương làm thêm giờ vào các ngày nghỉ tết (ngày nghỉ có hưởng lương).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Để nắm chi tiết các vấn đề liên quan đến lịch nghỉ tết, tiền thưởng tết, vui lòng tham khảo thêm tại bài viết: Nghỉ tết - Thưởng tết 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn