Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam bao gồm những đối tượng nào?

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định nhưng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam như sau:

   a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

   b) Cán bộ, công chức, viên chức;

   c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

   d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

   đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

   e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.


  Nguồn:

  Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn