Người lao động tự cách ly tại nhà có được trả lương?

Ngày hỏi:27/07/2020

Hôm nay tôi có một số đồng nghiệp vì tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nên họ phải tự cách ly tại nhà. Vậy trường hợp tự cách ly tài nhà có được trả lương không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc do dịch Covid-19 thì:

   Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như:

   - Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

   - Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

   - Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

   Thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

   Như vậy, nếu phải cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế thì người lao động sẽ được trả lương ngừng việc, trường hợp người lao động tự thực hiện cách ly tại nhà thì chế độ lương do hai bên tự thỏa thuận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT