Người lao động tự do được nhận hỗ trợ số tiền như nhau trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết 68?

Ngày hỏi:19/08/2021

Xin hỏi, trường hợp người lao động tự do sẽ được nhận số tiền như nhau trên phạm vi tỉnh thành cả nước theo Nghị quyết 68 đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 quy định về hỗ trợ như sau:

   Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác:

   Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

   Do đó, đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) thì tùy vào tình hình thực tế tại địa phương để hỗ trợ chứ không phải mặc định số tiền hỗ trợ như nhau đối với địa phương các tỉnh. Tuy nhiên, khi hỗ trợ cần đảm bảo số tiền tối thiểu nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn