Người nước ngoài có cần giấy phép lao động tại VN không?

"Một người nước ngoài góp vốn cùng chúng tôi thành lập Công ty TNHH tại Việt Nam. Xin hỏi người nước ngoài đó có phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam không?".

  Nội dung này được Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây: - Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng; - Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; - Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; - Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; - Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ; - Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 3 tháng thì hết 3 tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này. - Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Với quy định vừa viện dẫn thì người nước ngoài góp vốn thành lập Công ty TNHH ở Việt Nam thuộc đối tượng không phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam. Ngoài các trường hợp nói trên, các đối tượng khác là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đều phải có giấy phép lao động.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn