Người nước ngoài làm việc tại Việt nam và quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Việt Nam

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt nam có phải thực hiện các quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Việt Nam hay không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm:
   - Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
   - Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể;
   - Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã;
   - Đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết và Các tổ chức, cá nhân khác nếu có sử dụng lao động thì phải thực hiện an toàn, vệ sinh lao động.
   Vì vậy, người lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên thì bắt buộc phải huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 41/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn