Người nước ngoài phải góp bao nhiêu vốn vào Công ty TNHH mới được miễn giấy phép lao động?

Ngày hỏi:06/11/2020

Công ty TNHH có 2 người nước ngoài là thành viên góp vốn, không biết họ phải góp vốn bao nhiêu phần trăm thì khi sang Việt Nam làm việc mới được miễn giấy phép lao động ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 172 Bộ luật Lao động 2012 thì công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm có:

   - Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

   - Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

   - Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

   - Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

   - .....

   Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp người nước ngoài là thành viên góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ được miễn giấy phép lao động. Pháp luật không đặt ra yêu cầu phải có bao nhiêu % vốn góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn mới được miễn giấy phép lao động.

   Như vậy, người nước ngoài là thành viên góp vốn công ty TNHH được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào % vốn góp.

   Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm có:

   Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

   Như vậy từ 01/01/2021 thì trường hợp người nước ngoài là thành viên góp vốn công ty TNHH làm việc tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động nếu đảm bảo giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy phép lao động
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn