Người sử dụng lao động có cần báo lý do chấm dứt hợp đồng lao động hay không?

Ngày hỏi:28/11/2016

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động buộc em thôi việc. Trong khi em là người lao động lại không hề được biết đến lý do. Vậy xin hỏi em có được kiến nghị và kiến nghị ở đâu. Và em có được bồi thường gì không ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012 đã xác định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau:

   “ 1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

   a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

   Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

   c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

   d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

   2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

   a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

   Như vậy, trong trường hợp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động biết về lý do mà người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt. Bởi phải đúng những quy định về những trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 2012 thì mới được chấm dứt hợp đồng. Khi không đúng những trường hợp luật quy định mà người sử dụng lao động vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì đó thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng trái luật. Cụ thể tại Điều 42, Bộ luật lao động 2012 về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật :

   “1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

   2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

   3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

   4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

   5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước”.

   Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện việc thông báo lý do cho người lao động nghỉ, khi không thông báo như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền của người lao động. Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động cho bạn biết lý do để xác định việc cho nghỉ như vậy có đúng với quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động hay không. Nếu không đúng thì bạn có quyền yêu cầu xem xét lại quyết định cho nghỉ việc hoặc yêu cầu công đoàn của công ty mình đang làm việc giúp đỡ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thông báo lý do chấm dứt hợp đồng của người lao động. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật lao động 2012 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn