Nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn

Ngày hỏi:23/10/2019

Tôi đang tìm hiểu về hoạt động của tạp chí Lao động và Công đoàn. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 743/QĐ-TLĐ năm 2019 thì nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn như sau:

   1. Các nguồn thu của Tạp chí gồm:

   - Nguồn thu từ hoạt động của đơn vị sự nghiệp;

   - Ngân sách nhà nước cấp (nếu có);

   - Tài chính Công đoàn cấp hỗ trợ một phần chi thường xuyên hàng năm và cấp hỗ trợ chi không thường xuyên (nếu có);

   - Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

   2. Các nội dung chi của Tạp chí bao gồm:

   - Chi thường xuyên: Quỹ tiền lương, tiền thưởng và chi các hoạt động của Tạp chí.

   - Chi không thường xuyên:

   - Chi khác theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

   3. Phân phối, sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm:

   - Trích lập các quỹ:

   - Trả thu nhập tăng thêm

   - Các khoản cộng tác viên

   - Sử dụng các quỹ của Tạp chí

   Trên đây là quy định về nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn